Chính Sách Bảo Mật

Golden Star Hotel

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi không chia sẻ thông tin thu thập được với bất kỳ bên thứ ba, tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân tuân thủ bất kỳ hành động pháp lý như một lệnh của tòa án hoặc để bảo vệ sự an toàn và an ninh của khách và các trang web của chúng tôi.

Có một vài hoạt động trên các trang web của chúng tôi, nơi tập hợp các thông tin cá nhân là cần thiết. Các hoạt động bao gồm việc gửi bưu thiếp, đăng ký vào một trong các danh sách gửi thư của chúng tôi, khi đặt phòng hoặc liên hệ với chúng tôi. Tầm quan trọng của an ninh cho tất cả các thông tin cá nhân liên quan đến khách của chúng tôi là mối quan tâm cho chúng tôi.  Khách sạn Golden Star Hotel  có tất cả các bước có thể để bảo vệ thông tin của các thành viên. Khi bạn cung cấp thông tin thẻ tín dụng, chúng tôi sử dụng Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ nó.

Có một số điều mà bạn có thể làm để giúp bảo vệ an ninh thông tin của bạn. Ví dụ, không bao giờ đưa ra mật khẩu của bạn - vì đây là những gì được sử dụng để truy cập vào tất cả các thông tin tài khoản của bạn. Ngoài ra, hãy nhớ để đóng cửa sổ trình duyệt của bạn khi bạn kết thúc lướt web, để người khác sử dụng cùng một máy tính sẽ không có quyền truy cập vào thông tin của bạn.

 

 

^ Back to Top